Actievoorwaarden Woningadviseurs VriendenVoordeel

Alle rechten en verplichtingen die uit deze Actievoorwaarden voortvloeien, komen tot stand tussen Ambassadeur en Woningadviseurs.

Definities

 • Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
 • Prospect: een persoon die op het moment van inwisselen nog niet een actieve klant is bij Woningadviseurs;
 • Ambassadeur: de persoon die al een Woningadviseurs klant is en een vriend, kennis, collega of familielid bij Woningadviseurs aan kan brengen als nieuwe klant.

Beloning

 1. Wanneer een Prospect één van de kortingscode verzilverd bij Woningadviseurs en de woning daadwerkelijk op internet gepubliceerd wordt, heeft de Ambassadeur recht op de desbetreffende beloning. De code kan zowel online als offline verzilverd worden.
 2. Deze codes zijn bedoeld om mensen aan te raden klant te worden bij Woningadviseurs nadat zij zelf gekozen hebben om klant te worden. Wanneer je zelf nog een huis te verkopen hebt, ontvang je het bedrag één keer als korting op je courtage, maar krijg je het niet een tweede keer als beloning gestort op je rekening.
 3. De kortingscodes kunnen ongelimiteerd verzilverd worden, zolang het maar gaat om een ‘warme’ aanbeveling. Het is de Ambassadeur daarom niet toegestaan vanaf websites of internetdomeinen die niet aan hem toebehoren, Prospects te wijzen op zijn of haar kortingscodes, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Woningadviseurs. Het niet navolgen van deze regel leidt tot afkeur van alle door de Ambassadeur gegenereerde leads, sluiting van het account en uitsluiting van het Ambassadeursprogramma. Prospects die via een “tussenpagina” van de Ambassadeur de kortingscode hebben verzilverd vallen ook onder dit artikel.
 4. De Ambassadeur dient, indien deze door Woningadviseurs daarom gevraagd wordt, aan te kunnen tonen op welke manier hij/zij Prospect naar Woningadviseurs heeft gestuurd. Mocht hij dat niet (voldoende) kunnen en/of mocht er bij Woningadviseurs een gerede twijfel blijven bestaan over de bronnen van de gegenereerde Prospect, dan heeft Woningadviseurs het recht de openstaande lead(s) van de Ambassadeur af te keuren, de kortingscodes ongeldig te maken en de Ambassadeur uit te sluiten van het programma.
 5. De beloning geldt niet als:
  • de Prospect al klant was geworden bij Woningadviseurs voordat de kortingscode aan Ambassadeur is verstrekt;
  • de Prospect uiteindelijk geen klant is geworden;
  • de Prospect uiteindelijk niet de eigenaar/verkoper van het huis blijkt te zijn.